ACONSEGUEIX EL TÍTOL DE TÈCNIC D’EQUITACIÓ

En el CET realitzem les proves d’accés i el curs de formació de tècnics d’equitació, CAFEMN, GALOPS i CLINICS en diverses disciplines.
El curs consisteix en tres blocs que teniu descrits més a baix.

TÍTOL DE TÈCNIC ESPORTIU D’HÍPICA

Descarrega la informació clicant als enllaços

Grau mitja de tècnic esportiu en hípica cicle inicial
Grau mitja de tècnic esportiu en hípica cicle final disciplines resistencia i turisme eqüestre
Grau mitja de tècnic esportiu en hípica cicle final disciplines olímpiques

DEMANAR INFORMACIÓ

Confirme que ha leído y acepta la Aviso Legal


14

Ipartim l’assignatura d’equitació del CAFEMN, Conducció en activitats físic-esportives en el
mitjà natural, en els Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà de l’IES Cal·lípolis
de Tarragona. Els oferim classes teòriques i pràctiques.

06_0

Quan els nostres genets i amazones han adquirit el nivell necessari poden examinar-se dels GALOPS.
La titulació de genets i amazones és un programa de formació que s’estructura en nou nivells i pel
qual sistematitza el procés d’ensenyament-aprenentatge de la tècnica de l’equitació fins a l’alt rendiment esportiu.
Aquest programa completa el Pla de Tecnificació de la Real Federació Hípica Espanyola, de la qual formen part,
a més, els plans de formació de Tècnics i Homologació dels Clubs o Centres Eqüestres. El programa és
accessible per a qualsevol edat, amb independència que es participi o no en competicions. Els preparem
i fem exàmens periòdics per a l’obtenció dels diferents nivells de GALOPS. Disposem dels llibres
en les nostres oficines.

25-clinics

En el CET també realitzem clinics en diverses disciplines.